باگ های پرتال جامع دانشگاه صنعتی بیرجند

دلیل معرفی باگ: دانشگاه ما وقتی ارزشیابی اساتید رو انجام ندید نمیزارن نمره ها  رو از طریق پرتال ببینید ! و باید یک سری کار اداری مهمل انجام بدید جدا از مهمل بودن این ارزشیابی که هیچ تاثیری در چینش اساتید نداره (چون به اندازه کافی استاد نداریم) کار های اداریش خیلی وقت گیره و […]