چگونه از طریق توییتر، حریم شخصی شما در اینستاگرام نقض میشود؟!

به نظر شما حریم شخصی در بین شبکه های اجتماعی تا چه میزان رعایت می‌شود؟ آیا حفظ حریم شخصی برای شما یک ملاک به حساب می‌آید؟ به این مثال توجه کنید؛ سایت هایی مثل PrivateInsta هستند که اگر شما نام کاربری توییتر شخص مورد نظر را وارد کنید، عکس های شخصی اینستاگرام شخص مورد نظر […]